Υποβολή εργασίας εκπαιδευτικής ρομποτικής

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Διεύθυνση URL ταινίας (απαραίτητο)
Εδώ μπορείτε να επικολλήσετε τη διεύθυνση URL (υπερσύνδεσμο) στην οποία βρίσκεται η ταινία σας.
Η διεύθυνση αυτή μπορεί να οδηγεί σε διακομιστή φιλοξενίας ταινιών (π.χ. Youtube)
ή σε διακομιστή διαμοιρασμού αρχείων (π.χ. Google Drive, Dropbox, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο κ.ο.κ.)

Συνοδευτικό κείμενο περιγραφής εργασίας (απαραίτητο)
Εδώ επισυνάψτε το αρχείο με το Συνοδευτικό κείμενο περιγραφής της εργασίας σας.
Επιτρέπονται αρχεία .doc και .docx. Όριο μεγέθους αρχείου 2Μb.

[recaptcha]