Πρακτικά

Συνέδριο με σύστημα κριτών

 ISBN: 978-960-99301-2-3


Στη Θεσσαλονίκη, στις 8 – 10 Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκε το 4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας (υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αριθ. πρωτ.: 148288/Δ2/22-9-2015) με θέμα: «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη»,  το οποίο διοργάνωσαν:

 • Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος»
 • Η «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τ. Π. Ε. στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕΕ),
 • Η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Νηπιαγωγών για την Αξιοποίηση των Τ. Π. Ε. (Π.Ε.E.Ν.Α@ΤΠΕ) και
 • Ο Σύλλογος Επιμορφωτών για την Αξιοποίηση των Τ. Π. Ε. στην Εκπαίδευση (ΣΕΠ ΤΠΕ@Ε)

σε συνεργασία με:

 • την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και
 • το Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου και
 • το 11ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Το Συνέδριο απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, νέους επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές και στελέχη της εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Κύριος σκοπός του Συνεδρίου ήταν να αναδείξει ιδέες και εμπειρίες σχετικές με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν 5 κεντρικές ομιλίες, 15 βιωματικά εργαστήρια (243 συμμετοχές), 114 προφορικές ανακοινώσεις και 6 στρογγυλά τραπέζια σχετικά με τη θεματολογία του Συνεδρίου. Όλες οι παραπάνω εργασίες εγκρίθηκαν από Επιστημονική Επιτροπή που αποτελούνταν από 171 άτομα και περιλαμβάνονται στα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου (1.330 σελίδες).

Η ειδικότερη θεματολογία του συνεδρίου περιελάμβανε:

 • Εκπαιδευτικό Λογισμικό, αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού.
 • Διδακτική εφαρμογή Εκπαιδευτικών σεναρίων με αξιοποίηση των ΤΠΕ [αφορά σε εκπαιδευτικά σενάρια που έχουν υλοποιηθεί].
 • Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
 • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης σχολείων και εκπαιδευτικών.
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Τηλεκπαίδευση.
 • Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ
 • Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις ΤΠΕ.
 • Διαδραστικοί πίνακες.
 • Η πλατφόρμα του «Ψηφιακού σχολείου».
 • Εκπαιδευτική χρήση του διαδικτύου.
 • Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων.
 • Θέματα ασφάλειας στη χρήση του διαδικτύου από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.
 • Χρήση του Διαδικτύου στην επιμόρφωση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 • Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου.
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης, εφαρμογές Web 2.0

Σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο θα βρείτε σε ψηφιακή μορφή τα πλήρη κείμενα όλων των εργασιών που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται προς τους εκπαιδευτικούς, προς τα μέλη της επιτροπής κριτών, στους συνέδρους και προς οποιονδήποτε βοήθησε για την πραγματοποίηση του συνεδρίου.

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2016

Για την οργανωτική επιτροπή

  Σαλονικίδης Γιάννης


Επιμέλεια Πρακτικών: Σαλονικίδης Ιωάννης


Στοιχεία έκδοσης