Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού/ων: ΝΙΚΑ ΣΟΦΙΑ – ΜΠΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ

Σχολική/ες Μονάδα/ες: 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – 1Οο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Στοιχεία συμμετεχόντων μαθητών/τριών
Κλασικό Τμήμα 1ου Νηπ/γείου Λητής: 15 αγόρια, 10 κορίτσια, σύνολο:25
Ολοήμερο Τμήμα 10ου Νηπ/γείου Νεάπολης: 10 αγόρια, 11 κορίτσια, σύνολο: 21

Χρονική Περίοδος Υλοποίησης: Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2015

Περιγραφή του έργου

Το προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου Βeebot αποτελεί ένα ελκυστικό και διασκεδαστικό εργαλείο εκμάθησης, κατανόησης κι εμπέδωσης, το οποίο εισάγει τους μαθητές στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και στις αρχές προγραμματισμού, και είναι απόλυτα συμβατό με τις γνωστικές δυνατότητες και τις μαθησιακές επιδιώξεις των μαθητών της προσχολικής ηλικίας.

Η γνωριμία των εκπαιδευτικών με το συγκεκριμένο ρομπότ κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου αποκάλυψε τις δυνατότητες που παρέχει το συγκεκριμένο «εργαλείο» σε μια προσχολική τάξη, και ο πειραματισμός με αυτό, στη συνέχεια, κατέδειξε με σαφήνεια πως, παρόλο που φαινομενικά επιτυγχάνει στόχους που σχετίζονται με τα μαθηματικά, κατά κύριο λόγο, εντούτοις, μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλες τις διδακτικές ενότητες και να υλοποιήσει στόχους που σχετίζονται με όλες τις γνωστικές περιοχές του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο.

Ως επακόλουθο, το Βeebot αποκτήθηκε και στα 2 νηπιαγωγεία μέσω των αντίστοιχων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και ξεκίνησε η οργανωμένη και στοχευμένη χρήση του, σύμφωνα με τις εκάστοτε διδακτικές ανάγκες. Εντάχθηκε σταδιακά στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου ξεκινώντας από απλές δραστηριότητες και στη συνέχεια κλήθηκε να υλοποιήσει δυσκολότερους και συνθετότερους στόχους από διάφορες γνωστικές περιοχές.

Σε πρώτη φάση, λοιπόν, και προκειμένου να βοηθήσει τα νήπια στην αναγνώριση του ονόματός τους, δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο δραστηριότητας με τα αρχικά όλων των παιδιών της τάξης, τα οποία σε ομάδες των 5 δούλεψαν προσπαθώντας να αναγνωρίσουν το αρχικό γράμμα του ονόματός τους πάνω στο πλαίσιο και να οδηγήσουν πάνω του τη μελισσούλα δίνοντάς της τις σωστές κάθε φορά οδηγίες.

Σε επόμενη φάση κλήθηκαν να βρουν και να ταυτίσουν το όνομά τους που ήταν γραμμένο στο κινητό τους καρτελάκι, με το αντίστοιχο στο πλαίσιο δραστηριότητας που δημιουργήθηκε με τα ονόματα όλων των παιδιών της τάξης επιλέγοντας μόνα τους τη διαδρομή που θα ακολουθούσε το Beebot προκειμένου να κατευθυνθεί στο σωστό κελί.

Ως παραλλαγή της δραστηριότητας αυτής που ανάγεται, σαφώς, σε πιο σύνθετο επίπεδο, τα παιδιά κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τα γράμματα που συνθέτουν το όνομά τους και να τα «συλλέξουν» ακολουθώντας τη σωστή σειρά σε ένα πλαίσιο δραστηριότητας με τα 24 γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου. Οι καρτέλες με τα ονόματα των παιδιών αποτέλεσαν τον οδηγό για την εύρεση όλων των γραμμάτων του κάθε ονόματος.

Στα πλαίσια ενασχόλησης με το φυσικό περιβάλλον και τις αλλαγές που παρατηρούνται σε αυτό με τον ερχομό του φθινοπώρου, δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο δραστηριότητας, πάνω στον οποίο τα παιδιά κλήθηκαν να βρουν την εικόνα με το εκάστοτε χαρακτηριστικό ή υλικό του φθινοπώρου που είχαν στα χέρια τους, και να οδηγήσουν το Beebot εκεί. H δραστηριότητα εντάχθηκε στη γνωστική περιοχή της Γλώσσας, μιας και οι οδηγίες δίνονταν από καρτέλες γραφής και το κάθε παιδί αντιστοίχιζε τη λέξη της καρτέλας με εκείνη στο πλαίσιο δραστηριότητας, βοηθούμενο και από τις παρόμοιες εικόνες.

Ακόμη, η εκμάθηση αινιγμάτων για τα κρουστά όργανα της τάξης πραγματοποιήθηκε με καρτέλες, όπου αναγράφονταν το κάθε αίνιγμα και τα παιδιά σε ομάδες των πέντε οδηγούσαν την μελισσούλα στην λύση του αινίγματος, που ήταν και η εικόνα του αντίστοιχου μουσικού οργάνου. Με την δραστηριότητα επιτεύχθηκαν στόχοι τόσο της Γλώσσας, όσο και της Μουσικής.

Έπειτα από τις δραστηριότητες αυτές που εξυπηρετούσαν στόχους από την περιοχή της Γλώσσας, τα παιδιά κλήθηκαν να παίξουν ένα παιχνίδι στο πρότυπο του επιτραπέζιου «Φιδάκι» και να αναγνωρίσουν τις σωστές και μη συμπεριφορές απέναντι στα ζώα, υλοποιώντας, έτσι, στόχους από το ανθρωπογενές περιβάλλον. Παίζοντας σε ομάδες των 5 παιδιών, καλούνταν να ολοκληρώσουν το παιχνίδι φτάνοντας τη μελισσούλα στο τέρμα τηρώντας την ακολουθία των αριθμών και βάσει της ένδειξης του ζαριού. «Πέφτοντας» σε εικόνα με την ένδειξη +, επιβραβεύονταν με βήματα εμπρός, ενώ «πέφτοντας» σε ένδειξη -, τιμωρούνταν με βήματα πίσω. Προγραμματίζοντας, λοιπόν, την κίνηση του Beebot μέχρι το τέρμα, κατάφεραν να εμπεδώσουν τους κανόνες της σωστής συμπεριφοράς απέναντι στα ζώα.

Στην ίδια γνωστική περιοχή του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την λογική του επιτραπέζιου παιχνιδιού «Φιδάκι» εντάσσεται και η δραστηριότητα με τα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο της ενασχόλησής μας με την Unicef. Τα παιδιά οδηγούσαν την μελισσούλα στο τέρμα, προχωρώντας την +3 βήματα σε περίπτωση που τύχαιναν σε κάποιο από τα δικαιώματα των παιδιών, ενώ την οδηγούσαν -5 βήματα πίσω στην περίπτωση που τύχαιναν στην καρτέλα, που απεικόνιζε την μάγισσα Αντιδικαιωματούλα. Ένα ζάρι αποτελούσε τον οδηγό για την κίνηση του Beebot.

Για την ικανοποίηση Μαθηματικών στόχων, δημιουργήθηκε και το επόμενο πλαίσιο δραστηριότητας με διάφορα σχήματα σε ποικιλία χρωμάτων και μεγεθών, όπου τα παιδιά σε ομάδες έπρεπε να οδηγήσουν τη μελισσούλα στο σχήμα που έφερνε κάθε φορά το ζάρι τους. Καθώς, μάλιστα, επρόκειτο για δραστηριότητα διαβαθμισμένης δυσκολίας, έδινε τη δυνατότητα να εντοπίσουν απλώς ένα σχήμα ανεξαρτήτως μεγέθους ή χρώματος, αλλά και συγκεκριμένου χρώματος ή/και μεγέθους, ανάλογα με την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο της εκάστοτε ομάδας παιδιών.

Κατά την ενασχόλησή μας με τις φθινοπωρινές δραστηριότητες και από την γνωστική περιοχή των Μαθηματικών δημιουργήθηκε και η δραστηριότητα αναγνώρισης των αριθμών από το 1-5 στο ζάρι και η αντιστοίχιση του αριθμού με την ίδια ποσότητα αντικειμένων στο πλαίσιο δραστηριότητας.

Ένα πλαίσιο δραστηριότητας σχεδιασμένο προκειμένου να εγκαθιδρύσει οικολογικές συνήθειες και να μυήσει τα παιδιά στην έννοια και την αξία της ανακύκλωσης ήταν η επόμενη δραστηριότητα, που σχεδιάστηκε για τα παιδιά των νηπιαγωγείων μας. Ανάλογα με την ένδειξη του ζαριού, έπρεπε οι παίκτες της κάθε ομάδας να αναγνωρίσουν ένα αντικείμενο που ανακυκλώνεται ή όχι και να το «οδηγήσουν» στον σωστό κάδο, προγραμματίζοντας ανάλογα το Βeebot.

Και καθώς είναι δυνατό να υλοποιηθούν με τη βοήθεια του Βeebot στόχοι από όλες τις μαθησιακές περιοχές, σχεδιάστηκε η επόμενη δραστηριότητα με σκοπό να εμπεδώσουν τα παιδιά τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνοτροπίας ή/και της θεματολογίας ορισμένων μεγάλων ζωγράφων και να μάθουν να αναγνωρίζουν τα σημαντικότερα έργα τους χαράσσοντας συγκεκριμένες διαδρομές, προκειμένου να «συλλέξουν» όλα τα έργα κάθε ζωγράφου σε μια ομάδα με τη βοήθεια του Βeebot.

Τέλος, σχεδιάστηκε μια χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα, η οποία εξυπηρετούσε ταυτόχρονα και μαθηματικούς στόχους. Κάθε ομάδα παιδιών κλήθηκε να δημιουργήσει ένα μοτίβο με χριστουγεννιάτικες εικόνες και να το επαναλάβουν όλοι οι παίκτες της οδηγώντας το Βeebot στην κάθε εικόνα τηρώντας τη σωστή σειρά.

Αξιολόγηση

Μέσα από τη συγκεκριμένη σειρά δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα με την επίτευξη των επιμέρους στόχων που ετίθεντο κάθε φορά, τα παιδιά χρησιμοποίησαν τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα, ασκήθηκαν στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, βελτίωσαν την ικανότητα προσανατολισμού τους στο χώρο, έμαθαν να συνεργάζονται και, προπαντός, διασκέδασαν!!!