Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού: Νικοπούλου Ιωάννα (ΠΕ19)
Σχολική Μονάδα:
20ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Στοιχεία συμμετεχόντων μαθητών/τριών: ΣΤ’ τάξη: 21 κορίτσια, 21 αγόρια, σύνολο: 42

Χρονική Περίοδος Υλοποίησης: Οκτώβριος 2015

Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης έχοντας ασχοληθεί αρκετά με την Ρομποτική, κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά (στο μάθημα ΤΠΕ), βρήκαν ενδιαφέρουσα την ιδέα να συνδυάσουν τη Ρομποτική με τη Φυσική. Σαν αντικείμενο ενασχόλησης/δημιουργίας επιλέχθηκε η έννοια της «ενέργειας», την οποία προσφάτως είχαν μελετήσει, στο μάθημα της Φυσικής.

Αρχικά, χωρίστηκαν σε ομάδες τριών ή τεσσάρων ατόμων και αποφάσισαν ποια θα είναι το έργα τους. Συνεργαζόμενα λοιπόν τα μέλη κάθε ομάδας, κατασκεύασαν μοντέλα, όπως: Ανεμογεννήτριες, Ηλεκτρικά Οχήματα, Φωτοβολταϊκά πλαίσια, κ.α. Για το κάθε μοντέλο δημιουργήθηκε και το αντίστοιχο πρόγραμμα στο Scratch, το οποίο προγραμμάτιζε τη λειτουργία του.

Πέραν της δημιουργικότητας (σε επίπεδο κατασκευής αλλά και προγραμματισμού) και της συνεργασίας, που αναπτύσσονται ούτως ή άλλως όταν ασχολούνται με την Ρομποτική, οι μαθητές κατανόησαν και τη σπουδαιότητα κάποιων εννοιών σχετικών με την ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα, βασιζόμενοι σε όσα είχαν μελετήσει στο μάθημα της Φυσικής, έπρεπε να αναλύσουν το είδος της ενέργειας που μετασχηματίζουν ή παράγουν και τις ειδικότερες παραμέτρους όπως ενέργεια και περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.α., σε σχέση με το δικό τους έργο. Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, η κάθε ομάδα παρουσίασε το έργο της στις υπόλοιπες ομάδες της τάξης, έχοντας αναλάβει ξεχωριστούς ρόλους το κάθε μέλος ( τεχνικός κατασκευής, ενεργειακός επιθεωρητής, προγραμματιστής κ.α.). και επιβραβεύτηκαν με το χειροκρότημα των συμμαθητών τους.

Οι δραστηριότητές τους υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Αναλυτικού προγράμματος, στο μάθημα Τ.Π.Ε.

Αξιοποιήθηκαν τα εκπαιδευτικά ρομποτικά πακέτα Lego WeDo που διαθέτει το σχολείο (από δωρεές/χορηγίες του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων αλλά και του οργανισμού WRO Hellas) και ο προγραμματισμός τους έγινε με το Scratch 1.4 .