Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού/ων: Τίκβα Χριστίνα
Σχολική/ες Μονάδα/ες:
Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί

Στοιχεία συμμετεχόντων μαθητών/τριών
Τάξη/τμήμα, αριθμός, φύλο, σύνολο: Α Γυμνασίου: 2 κορίτσια, 9 αγόρια, σύνολο: 11

Χρονική Περίοδος Υλοποίησης: Οκτώβριος-Ιανουάριος 2016

Περιγραφή του έργου

Η παρούσα εργασία αφορά την ανάπτυξη ενός ρομποτικού συστήματος. Οι μαθητές εργάστηκαν με βάση την πλατφόρμα LEGO MINDSTORMS NXT 2.0. Η κατασκευή αυτή αναπτύχθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της πληροφορικής, όπου οι μαθητές ήρθαν πρώτη φορά σε επαφή με τις ρομποτικές κατασκευές και τον προγραμματισμό τους. Σκοπός του ρομπότ είναι να αναγνωρίζει μέσω του αισθητήρα χρώματος το αποτυπωμένο χρώμα. Στη συνέχεια εκτυπώνει χρησιμοποιώντας το ελληνικό σύστημα Braille, την ονομασία του εκάστοτε χρώματος. Η επιλογή του θέματος έγινε με στόχο την διευκόλυνση των ατόμων με προβλήματα όρασης στην καθημερινή τους ζωή. Το Braille robot δίνει τη δυνατότητα στα άτομα αυτά να μπορούν να αντιληφθούν το χρώμα και κατ’ επέκταση τα σχήματα που παρουσιάζονται πολλές φορές σε έντυπα οδηγιών ή σημάνσεων.

Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες, έχοντας εναλλασσόμενους ρόλους και αγαστή συνεργασία. Ενώ και οι ομάδες συνεργάστηκαν μεταξύ τους για την ολοκλήρωση της εργασίας τηρώντας το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Αρχικά οι ομάδες εργάστηκαν πάνω στο κατασκευαστικό μέρος του ρομπότ. Αφού ανέπτυξαν διάφορες κατασκευές, κατέληξαν στην καταλληλότερη καθώς αυτή θα έπρεπε να είναι μικρή σε όγκο και ευέλικτη. Η κατασκευή αποτελείται από 3 κινητήρες, δύο από τους οποίους ελέγχουν την κίνηση ενώ ο τρίτος χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της «γραφής» των συμβόλων σε σύστημα Braille. Η προσάρτηση μαρκαδόρου και όχι εργαλείου για τρύπημα (π.χ. διαβήτη) επιλέχθηκε για την παρουσίαση της κατασκευής, έτσι ώστε βλέποντα άτομα να μπορούν να αντιληφθούν τη λειτουργία του ρομπότ. Η κανονική λειτουργία του ρομπότ περιλαμβάνει διαβήτη και όχι μαρκαδόρο για τη δημιουργία των γραμμάτων σε σύστημα Braille.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής οι ομάδες εργάστηκαν για να την προγραμματίσουν. Αναπτύχθηκαν τα εξής προγράμματα:

  • Πρόγραμμα-Μπλοκ δημιουργίας «βούλας» και αλλαγής στήλης.
  • Προγράμματα-μπλοκς τα οποία χρησιμοποιούν το προηγούμενο πρόγραμμα για τη δημιουργία των γραμμάτων του αλφαβήτου σε σύστημα Braille.
  • Πρόγραμμα αναγνώρισης χρώματος και εκτύπωσης του αντίστοιχου χρώματος σε σύστημα Braille.

Στη συνέχεια ακολούθησαν δοκιμές και έλεγχος της καλής λειτουργίας που οδήγησαν σε κάποιες μικρο-βελτιώσεις της κατασκευής.

Αξιολόγηση

Οι μαθητές που συμμετείχαν στην εργασία έκαναν πράξη τις ιδέες του S. Papert για «μαστόρεμα της γνώσης» (constructionism): οικοδόμησαν πιο αποτελεσματικά τη γνώση, εμπλεκόμενοι ενεργά στη σχεδίαση και κατασκευή (χειρωνακτική και ψηφιακή) πραγματικού αντικειμένου που έχει νόημα για τους ίδιους. Η σχεδίαση της δραστηριότητας συνδέθηκε με την εκπλήρωση ενός έργου με στόχο την επίλυση ενός προβλήματος. Τα οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές είναι πάρα πολλά. Ενδεικτικά:

  • Ανάπτυξη χειριστικών δεξιοτήτων
  • Ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων
  • Ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων
  • Προώθηση τεχνολογικού αλφαβητισμού
  • Προώθηση συνεργατικής μάθησης

Ως μελλοντικός στόχος τίθεται η βελτίωση του ρομπότ έτσι ώστε μέσω κάμερας να λαμβάνεται η εικόνα και στη συνέχεια με χρήση λογισμικού να γίνεται αναγνώριση της εικόνας. Αφού η εικόνα αναγνωριστεί το ρομπότ θα εκτυπώνει σε σύστημα Braille βοηθώντας ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αναγνώσουν βασικά σχεδιαγράμματα.

Βιβλιογραφία, Πηγές, Παραπομπές