Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού/ων: Καραφωτιάς Άγγελος
Σχολική/ες Μονάδα/ες:
Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων

Στοιχεία συμμετεχόντων μαθητών/τριών
Τάξη/τμήμα, αριθμός, φύλο, σύνολο:
Γ: 1 κορίτσι, 2 αγόρια, σύνολο: 3
Β: 3 κορίτσια, 2 αγόρια, σύνολο: 5
Α: 6 κορίτσια, 8 αγόρια, σύνολο: 12

Χρονική Περίοδος Υλοποίησης: Νοέμβριος 2013 – τώρα.

Περιγραφή του έργου

Το έργο μας, είναι η συνολική λειτουργία του ομίλου Ρομποτικής.

Ο όμιλος ρομποτικής του Πρότυπου Γυμνάσιου Αναβρύτων, στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς 2015-2016, κλείνει τρία χρόνια ζωής. Η χρήση του όρου «ζωή» είναι η κατάλληλη, καθώς περιγράφει μια πολυσύνθετη λειτουργία.

Ο όμιλος περιλαμβάνει τους συμμετέχοντες μαθητές, τον επιβλέποντα καθηγητή αλλά και μερικά ακόμα συνθετικά στοιχεία: τις ανθρώπινες σχέσεις, τις επιστημονικές ιδέες και τέλος, τις κατασκευές των προαναφερθέντων μαθητών και του καθηγητή.

Την πρώτη χρονιά ζωής του ομίλου (2013-2014) μοναδικό κατασκευαστικό θέμα ήταν το Hydrobot. Το Hydrobot είναι ένα απλό, τηλεκατευθυνόμενο, υποβρύχιο όχημα τα υλικά του οποίου μας εδόθησαν από την ομάδα της Διαδραστικής Έκθεσης Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου, στα πλαίσια του αντίστοιχου προγράμματος SeaPerch του MIT Sea Grant (MITSG). Οι μαθητές μελέτησαν την κατασκευή που έπρεπε να ολοκληρώσουν, έκοψαν, συναρμολόγησαν, έκαναν στεγανοποιήσεις και ηλεκτρικές κολλήσεις, τοποθέτησαν ενσύρματη κάμερα και έτσι προέκυψε το Hydrobot.

Τη δεύτερη χρονιά (2014-2015) ο όμιλος, έχοντας κλείσει το θέμα του Hydrobot, στρέφεται στον μικροελεγκτή arduino UNO και καλείται να κατασκευάσει έναν ρομποτικό βραχίονα και μια μοντελοποίηση του μεγάλου επιταχυντή αδρονίων LHC του CERN. Ο ρομποτικός βραχίονας κατασκευάζεται με επιτυχία, ενώ η μοντελοποίηση του LHC συναντά πλήθος προβλημάτων και δεν γίνεται πραγματικότητα. Ο όμιλος διατηρεί και μια επαφή με τα LEGO MINSTORMS, καθώς ο υπεύθυνος καθηγητής και ένας μαθητής έχουν από μια μονάδα LEGO και μια από τις επιμέρους ομάδες των μαθητών ασχολείται με αυτές.

Την τρίτη χρονιά (2015-2016), έχοντας αλλάξει κατά το μεγαλύτερο μέρος (αλλά όχι εντελώς) η σύνθεση των μαθητών, ο όμιλος συνεχίζει με βάση τον μικροελεγκτή arduino UNO και κατασκευάζει έναν μετρητή αντανακλαστικών, ένα πιάνο από μπανάνες, ενώ είναι στα προσεχή του σχέδια η δημιουργία ενός παιχνιδιού σταθερού χεριού, μια άρπα με ασύρματες χορδές και άλλα.

Οι μαθητές που απαρτίζουν τον όμιλο, είναι μαθητές με άρτιο υπόβαθρο στις φυσικές επιστήμες και με ευρύτερο ορίζοντα επιστημονικών γνώσεων. Όμως η μικρή τους ηλικία συνεπάγεται περιορισμένου βάθους γνώσεις φυσικών επιστημών, καθώς δεν έχουν διδαχθεί: έννοιες όπως η ροπή, η πτώση τάσης, η ένταση ακτινοβολίας και στοιχεία προγραμματισμού όπως η εντολή υπό συνθήκη, ο ατέρμονος βρόχος κ.α.

Σε αυτές τις α-τέλειες έδρασαν επικουρικά δυο σημαντικότατοι παράγοντες το «σχολείο» και η «οικογένεια». Το σχολείο, μας χρηματοδότησε την αγορά του ενυδρείου, για τις δοκιμές του Hydrobot, και του μοντέλου ανθρώπινου σώματος, για το έργο με τον ρομποτικό βραχίονα. Επιπρόσθετα η διεύθυνση του σχολείου συμμετείχε στην οργάνωση και διεξαγωγή της εκδρομής μας στο ερευνητικό κέντρο του CERN, στη Γενεύη. Η στήριξη και η παρουσία των γονέων ήταν και είναι εμφανής στις δράσεις του ομίλου εκτός του σχολικού ωραρίου, όταν συνοδεύουν τα παιδιά στις εκπαιδευτικές επισκέψεις (π.χ. στο εργαστήριο BLAST, του κ. Χρυσανθακόπουλου, με τα LEGO MINSTORMS), όταν αγόρασαν τους πίνακες που διαθέσαμε στο Χριστουγεννιάτικο παζάρι ή όταν ενημέρωναν τον υπεύθυνο καθηγητή για εκθέσεις ρομποτικής, συνέδρια ή πιθανές τοποθεσίες για εκπαιδευτικές εκδρομές. Πρέπει να αναφερθεί το περιστατικό με δυο γονείς που ζητούσαν να συνεισφέρουν οικονομικά για τις γενικότερες ανάγκες του ομίλου. Αφού κατάλαβαν ότι δεν είναι δυνατή καμία λήψη χρημάτων από μέρους του καθηγητή, συμβιβάστηκαν με τη δωρεά στον όμιλο ενός ακριβού drone το οποίο χάρισε στα παιδιά πολλές ώρες παιχνιδιού και πολλές φωτογραφίες (πράγμα που συνεχίζει να το κάνει και τη φετινή χρονιά). Παρόμοια στάση είχαν και άλλες δυο οικογένειες που ζήτησαν να καλύψουν έξοδα του ομίλου (αναλώσιμα για τα arduino).

Αξιολόγηση

Βασικοί πρωταγωνιστές του ομίλου είναι οι μαθητές. Κάθε μια «μικρή» προσωπικότητα συνθέτει το παζλ. «Μικρές» προσωπικότητες που μπορούν να «κατεβάσουν» πολλές ιδέες για τη λύση ενός προβλήματος, να ασχολούνται με αυτό μια ολόκληρη σχολική εβδομάδα σε κάθε διάλειμμα, να διαθέσουν όλο το προσωπικό τους χαρτζιλίκι για κάποια σχετική αγορά ή να συγυρίζουν όλη την αίθουσα φεύγοντας μετά τη συνάντηση του ομίλου. Μέσα από αυτό το παζλ, αναπτύσσονται δεξιότητες, θεμελιώνονται γνώσεις και ανθίζουν φιλίες. Συνοψίζοντας, ναι υπάρχει ικανό δυναμικό, πολύ μυαλό, πολύ ταλέντο αλλά και έντονα συναισθήματα, δυνατές φιλίες και τέλος αγάπη για την όλη προσπάθεια.

Η ρομποτική δεν είναι (τουλάχιστον σε αυτή την ηλικία) αυτοσκοπός, είναι το μέσο. Αποτελεί μια οδό μέσα από την οποία τα παιδιά χρησιμοποιούν τις γνώσεις που έχουν και αποκτούν περισσότερες, εφαρμόζουν ορθές πρακτικές αλλά και παίζουν, οραματίζονται, αποτυγχάνουν αλλά και ξαναπροσπαθούν. Η διερευνητική μάθηση της ρομποτικής είναι ένα μπουκέτο από εμπειρίες και πρακτικές.

Βιβλιογραφία, Πηγές, Παραπομπές

  1. http://gym-peir-anavr.att.sch.gr/       Επίσημος ιστότοπος Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων
  2. http://www.aggelos.gr/robots/robots2015-16.html ηλεκτρονικό ημερολόγιο ομίλου ρομποτικής Π.Γ.Αναβρύτων για το 2015-2016
  3. http://www.aggelos.gr/robots/robots2014-15.html ηλεκτρονικό ημερολόγιο ομίλου ρομποτικής Π.Γ.Αναβρύτων για το 2014-2015
  4. http://www.aggelos.gr/robots/robots2013-14.html ηλεκτρονικό ημερολόγιο ομίλου ρομποτικής Π.Γ.Αναβρύτων για το 2013-2014
  5. https://www.arduino.cc/        επίσημος ιστότοπος για τον μικροελεγκτή arduino