Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού: Γεωργάκη Σοφία

Σχολική Μονάδα: 11ο Δημοτικό σχολείο Ευόσμου

Στοιχεία συμμετεχόντων μαθητών/τριών: Ε΄2 Τάξη / 9 αγόρια / 9 κορίτσια/ 18 σύνολο

Χρονική Περίοδος Υλοποίησης: Φεβρουάριος-Μάιος 2014

Περιγραφή του έργου

Διδακτικοί στόχοι:

  • Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Να σχεδιάσουν μια πορεία – λύση του προβλήματος και να την εφαρμόσουν. Να επαληθεύσουν τις προτάσεις τους, να εντοπίσουν εναλλακτικές πορείες- λύσεις.
  • Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ: Να χρησιμοποιήσουν τη ρομποτική συσκευή beebot η οποία δέχεται εντολές logo.
  • Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: Να διερευνούν δημιουργικά σε ομάδες προκειμένου να επιλύσουν ένα πρόβλημα. Να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη προκειμένου να εντοπιστούν εναλλακτικές προτάσεις.

Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης οι μαθητές της Ε΄ τάξης ασχολήθηκαν διεξοδικά με το θέμα “ Αρχαία και Σύγχρονα Μνημεία της Θεσσαλονίκης”. Άντλησαν πληροφορίες και εικόνες από το διαδίκτυο, επισκέφτηκαν τα μνημεία της πόλης, δημιούργησαν κατασκευές- ομοιώματα των μνημείων αυτών και παρουσίασαν την εργασία τους στους μαθητές του σχολείου. Λίγο πριν τη λήξη του σχολικού έτους συζητώντας για τον τουρισμό της πόλης και την επισκεψιμότητα των μνημείων αυτών, σκεφτήκαμε το παρακάτω σενάριο που αποτέλεσε και τη βάση της δραστηριότητας με τη ρομποτική συσκευή beebot. (Τα μνημεία-ομοιώματα πάνω στο τερέν ήταν οι κατασκευές των μαθητών.)

Σενάριο: Ένας τουρίστας έρχεται στην πόλη μας να επισκεφθεί κάποια από τα μνημεία της. Βρίσκεται στο λιμάνι και αναρωτιέται ποια διαδρομή να ακολουθήσει. Γίνε ο ξεναγός του και :

  1. Περπατήστε κατά μήκος του τείχους.
  2. Περάστε κάτω από την Καμάρα.
  3. Πηγαίνετε να θαυμάσετε τα ψηφιδωτά.
  4. Βγάλτε φωτογραφίες στη Ροτόντα.
  5. Κατευθυνθείτε στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  6. Επισκεφθείτε τον Λευκό Πύργο.
  7. Επιστρέψτε στο λιμάνι. Το καράβι για το επόμενο ταξίδι περιμένει!

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε μέσα στην τάξη. Απαραίτητα ήταν μόνο η ρομποτική συσκευή beebot και το τερέν πάνω στο οποίο στήθηκαν τα μνημεία .

Χωρίσαμε τους μαθητές σε ομάδες των τριών ατόμων και μοιράσαμε το φύλλο εργασίας σε κάθε ομάδα. Οι μαθητές είχαν χρησιμοποιήσει και άλλες φορές τη συσκευή και η λειτουργία της τους ήταν γνωστή. Διάβασαν τις οδηγίες, συζήτησαν μεταξύ τους, εντόπισαν την πορεία της συσκευής, έψαξαν εναλλακτικές πορείες και τέλος κάθε ομάδα παρουσίασε την πορεία που έχει χαράξει στο φύλλο εργασίας. Αν κατά την παρουσίαση διαπιστώσουν λάθος πορεία, επανασχεδιάζουν, αφού πρώτα εντοπίσουν το λάθος τους στο φ. εργ., και εφαρμόζουν ώστε να διαπιστώσουν την ορθότητα της πρότασής τους.

Ο εκπαιδευτικός δίνει αρκετό χρόνο σε όλες τις ομάδες ώστε να προετοιμαστούν (10΄-15΄) και να έχουν αρκετό χρόνο για την παρουσίαση.

Η προσέγγιση του θέματος, μέσω οργανωμένου σχεδίου εργασίας γίνεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία της επίλυσης προβλήματος. Μέσω δραστηριοτήτων διερευνητικών και ομαδοσυνεργατικών προωθούνται εναλλακτικές λύσεις με κριτική σκέψη, δημιουργική διάσταση συνεργατικής διερεύνησης και επίλυσης προβλήματος .

Ως παιδαγωγική προσέγγιση η ρομποτική εγγράφεται στο πλαίσιο του κλασικού εποικοδομητισμού και κυρίως του κατασκευαστικού εποικοδομητισμού όπως αναπτύχθηκε από τον Papert. Κάποιες εφαρμογές της εκπαιδευτικής ρομποτικής εμπνέονται από τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης δεδομένου ότι απαιτούν και προωθούν την ανθρώπινη συνεργασία. Μέσα από το παιχνίδι με το beebot οι μαθητές όχι μόνο μαθαίνουν από τη χρήση του αλλά εισάγονται και στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και στις αρχές προγραμματισμού. Μαθαίνουν δηλαδή να σκέφτονται με λογικά βήματα για το πώς θα επιλύσουν το κάθε πρόβλημα που τους βάζει ο εκπαιδευτικός.

Δραστηριότητα επέκταση

Μπορούμε να αλλάξουμε τη θέση των μνημείων πάνω στο τερέν και να ζητήσουμε από τους μαθητές να επανασχεδιάσουν την πορεία, ή να ζητήσουμε να βρουν την πιο σύντομη διαδρομή.

Αξιολόγηση

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της δραστηριότητας παρατηρήθηκαν τα εξής:

Όλοι οι μαθητές και μαθήτριες ενεπλάκησαν στη διαδικασία ανεξάρτητα από το δυναμικό τους (αδύναμοι -προχωρημένοι). Συμμετείχαν με μεγάλη προθυμία όλοι. Κάθε ομάδα τηρούσε τη σειρά που εξαρχής είχαν συμφωνήσει. Υπήρξε ενίσχυση και υποστήριξη μεταξύ των μελών των ομάδων.

Υπήρξε αυτοδιόρθωση και επανασχεδιασμός στις περιπτώσεις που χρειάστηκε.

Οι μαθητές κατανόησαν την ανάγκη σχεδιασμού, εκτέλεσης βήμα- βήμα και ελέγχου στη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος.