Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού/ων: Γιαμπανίδου Αλκμήνη, Λαφτσίδη Ελευθερία

Σχολική/ες Μονάδα/ες: Νηπιαγωγείο ΔΕΛΑΣΑΛ (1 τμήμα Προνηπίων, 1 τμήμα Νηπίων)

Στοιχεία συμμετεχόντων μαθητών/τριών
Δράση 1η: Τάξη: Νήπια2, αριθμός παιδιών: 17, φύλο: 10 κορίτσια, 7 αγόρια.
Δράση 2η:Τάξη: Προνήπια1, αριθμός παιδιών: 19, φύλο: 10 κορίτσια, 9 αγόρια.

Χρονική Περίοδος Υλοποίησης: 30’ ανά δράση, ενασχόληση όλο το χρόνο σε διάφορες θεματικές ενότητες και γνωστικά αντικείμενα.

Περιγραφή του έργου

Στις μέρες μας, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση της ρομποτικής υποστηρίζει αυτή την ένταξη και επιτρέπει την εφαρμογή των μαθηματικών, μέσα από την επίλυση αληθινών προβλημάτων και καταστάσεων.

Το βραβευμένο ρομπότ προγραμματισμού, BeeBot, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην προσχολική εκπαίδευση στην Αγγλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επισκέφτηκε το LePetitLaSalle, σηματοδοτώντας μία ακόμη πρωτοπόρο δράση στο νηπιαγωγείο μας. Η λειτουργία του βασίζεται στις αρχές προγραμματισμού της γλώσσας LOGO, η οποία θεωρείται η καταλληλότερη γλώσσα προγραμματισμού για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Μέσα από το παιχνίδι με το BeeBot, τα παιδιά όχι μόνο κατακτούν γνωστικά αντικείμενα, αλλά αναπτύσσουν αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και εξοικειώνονται με τις αρχές του προγραμματισμού. Μαθαίνουν,δηλαδή, να σκέφτονται με τη χρήση λογικών βημάτων για το πως θα επιλύσουν το κάθε πρόβλημα που τίθεται. Το BeeBot είναι ένα προγραμματιζόμενo ρομπότ δαπέδου, ειδικά κατασκευασμένο για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, καθώς, αποτελεί ένα φιλικό, οικείο, ευχάριστο και ελκυστικό για τα παιδιά εργαλείο μάθησης.

Το BeeBot, με τα αντίστοιχα κουμπιά, προχωράει 15cmμπροστά ή πίσω και στρίβει 90 μοίρες δεξιά ή αριστερά.

Οι δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Αναλυτικού προγράμματος, σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα της γλώσσας και των μαθηματικών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, διαθεματικά, αφού τα εκπαιδευτικά ματ έχουν συνάφεια με θεματικές ενότητες της ύλης του Αναλυτικού προγράμματος.

Στόχοι

 • Να μάθουμε τα σχήματα και τα γράμματα
 • Να κινηθούμε σε λαβύρινθος και να προσανατολιστούμε
 • Να ακολουθήσουμε διαδρομές
 • Να εξοικειωθούμε με τις χωροχρονικές έννοιες (μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά)
 • Να εξασκηθούμε στη χρονική ακολουθία
 • Να αποκτήσουμε φωνολογική επίγνωση
 • Να κατακτήσουμε γνωστικά αντικείμενα
 • Να εξασκηθούμε στη λύση λογικών προβλημάτων
 • Να αναπτύξουμε κριτική σκέψη
 • Να καλλιεργήσουμε την συνεργασία το διάλογο και τις κοινωνικές μας δεξιότητες
 • Να εξασκήσουμε την υπομονή, την επιμονή και τη μεθοδικότητα μας
 • Να προβληματιστούμε να πειραματιστούμε και να πραγματοποιήσουμε υποθέσεις.

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει:

 • Εντοπισμό στόχου
 • Δημιουργία προβληματισμού
 • Πραγματοποίηση υπόθεσης
 • Εντοπισμό διαδρομής
 • Αναγνώριση «βημάτων»
 • Προγραμματισμό του Bee Bot
 • Επιβεβαίωση της λύσης.

Η πρώτη δράση πραγματοποιήθηκε από τμήμα προνήπιων, το οποίο δεν είχε προηγούμενη εμπειρία. Γι’ αυτό τα παιδιά πραγματοποίησαν απλές και σύντομες κινήσεις. Αντίθετα, η δεύτερη δράση πραγματοποιήθηκε από τμήμα νηπίων, το οποίο, λόγω της ενασχόλησης του, την προηγούμενη χρονιά με το BeeBot, κατάφερε να πραγματοποιήσει μεγαλύτερες και πιο συνθέτες κινήσεις.

Αξιολόγηση

Το πρόγραμμα είχε παιγνιώδη χαρακτήρα. Τα παιδιά προσέγγισαν τη νέα γνώση βιωματικά και συμμετείχαν ενεργά, με ενθουσιασμό και αυξημένο ενδιαφέρον. Οι παραπάνω στόχοι επιτεύχθηκαν, βάζοντας τον πήχη ψηλά για την επόμενη εκπαιδευτική διαδικασία!