Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

[η σελίδα ενημερώνεται ανάλογα με τα ερωτήματα που υποβάλλονται στην οργανωτική επιτροπή]

Για συνέδρους

Για συγγραφείς εργασιών

Πότε θα δοθούν οι βεβαιώσεις παρακολούθησης;

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά (email) από το Σάββατο 9 Απριλίου 2016 (19.00) και μέσα σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών.

Πότε ξεκινούν οι εγγραφές;

Οι εγγραφές ξεκινούν την 10η Φεβρουαρίου 2016 και θα γίνονται ηλεκτρονικά απ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Εγγραφές θα γίνονται και τις ημέρες του συνεδρίου με μια μικρή επιβάρυνση (για λόγους που επιβαρύνουν τον προγραμματισμό των υλικών που προσφέρονται στους συνέδρους).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται δωρεάν εγγραφή;

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται ως σύνεδροι, δηλ. με 10 ευρώ (εγγραφή με τη φόρμα εγγραφής) ή 15 ευρώ (στη γραμματεία του συνεδρίου).

Δωρεάν εγγραφή δικαιούνται μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές.

Ποιο είναι το ποσό εγγραφής;

Κάθε σύνεδρος εγγράφεται με το ποσό των 10 ευρώ, εάν η εγγραφή γίνει ηλεκτρονικά. Οι εγγραφές την ημέρα του συνεδρίου κοστίζουν 15 ευρώ. Οι φοιτητές εγγράφονται δωρεάν.

Υπάρχουν συνεργαζόμενα ξενοδοχεία;

Στη σελίδα “Χρήσιμα > Διαμονή”  http://4syn-thess2016.ekped.gr/chrisima/diamoni/ μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο συνεργαζόμενων ξενοδοχείων. Μπορείτε να κλείσετε δωμάτιο σ’ αυτά τα ξενοδοχεία με μειωμένες τιμές (σε σχέση με τις τρέχουσες). Θα πρέπει να αναφέρετε στη reception πως είστε σύνεδρος του 4ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Πόσες εισηγήσεις μπορεί να στείλει κάποιος;

 

Δεν υπάρχει όριο εισηγήσεων. Αρκεί να κριθούν θετικά από την επιτροπή κριτών και να γίνει η εγγραφή όπως περιγράφεται στην αρχή της σελίδας για κάθε εργασία χωριστά.
Θα υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης εργασίας από απόσταση;
Ναι, υπό προϋποθέσεις.
Όσοι εισηγητές έχουν έδρα στη νησιωτική Ελλάδα θα μπορούν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους χρησιμοποιώντας το Skype. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα σχετικά αιτήματα θα εξετάζονται από την Οργανωτική Επιτροπή και εφόσον υπάρχει ανάγκη θα δίνεται αυτή η δυνατότητα με φειδώ…
Η βιβλιογραφία και τυχόν παραρτήματα περιλαμβάνονται στα όρια σελίδων των εργασιών;

Η βιβλιογραφία και τυχόν παραρτήματα περιλαμβάνονται στα όρια σελίδων που έχουν καθοριστεί ανά κατηγορία εργασίας.
Δεν περιλαμβάνονται στα όρια των 3-4 σελίδων τυχόν φύλλα εργασίας και φύλλα οδηγιών που θα χρησιμοποιήσουν οι σύνεδροι στις εργαστηριακές παρουσιάσεις. Επίσης δεν περιλαμβάνονται στα όρια σελίδων φύλλα εργασίας που συνοδεύουν εκπαιδευτικά σενάρια με χρήση των ΤΠΕ.

Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής ενός μοναδικού συγγραφέα πολλών εισηγήσεων που έχουν κριθεί θετικά;

Όταν ένας εισηγητής στείλει περισσότερες από μία εισηγήσεις στις οποίες είναι μοναδικός συγγραφέας, τότε πληρώνει 40 € για όλες τις εργασίες του.

Θα δοθούν βεβαιώσεις εισήγησης σε όσους συγγραφείς δεν παραστούν στο συνέδριο;

Βεβαιώσεις εισηγητή θα δοθούν στους παρόντες εισηγητές. Η παρουσία τους θα βεβαιωθεί από τα προεδρεία των συνεδριών.

Εάν κάποιος από τους συγγραφείς, που δεν ήταν παρόν στο συνέδριο και η εργασία του παρουσιάστηκε, επιθυμεί βεβαίωση συμμετοχής θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στην Οργανωτική Επιτροπή.

Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι εισηγητές που θα παρουσιάσουν την εργασία τους από απόσταση, μέσω skype (θα ταχυδρομηθούν όλα τα σχετικά).

Συμμετέχω σε συνεδρία στρογγυλής τράπεζας. Θα πρέπει να υποβάλλω ξεχωριστά την εργασία και να κάνω εγγραφή;

Οι συντονιστές/συντονίστριες της στρογγυλής τράπεζας θα υποβάλλουν το δελτίο στοιχείων συγγραφέα στο οποίο θα πρέπει να περιληφθούν όλοι/ες όσοι θα παρουσιάσουν εργασίες, όπως επίσης και τα κείμενα των επιμέρους εργασιών. Επομένως δεν χρειάζεται να στείλετε κείμενα ή στοιχεία στο συντονιστή κρίσεων των εργασιών. Όπως επίσης δεν χρειάζεται να κάνετε εγγραφή. Αυτή θα γίνει αυτόματα μόλις εγκριθεί συνολικά η συνεδρία.

 

Μπορώ να στείλω εργασία που είναι εκπαιδευτικό σενάριο Τ.Π.Ε.;

Εργασίες με εκπαιδευτικά σενάρια ΤΠΕ θα πρέπει να αφορούν σε διδακτικές προτάσεις που έχουν υλοποιηθεί ή/και αξιολογηθεί. Άρα, πρέπει να περιέχουν στοιχεία από την εφαρμογή του σεναρίου/σχεδίου μαθήματος, συζήτηση και κριτική επί της εφαρμογής, αξιολόγηση κ.ο.κ.

Εκπαιδευτικά σενάρια ΤΠΕ που έχουν αναρτηθει στην πλατφόρμα «ΑΙΣΩΠΟΣ» είναι δυνατόν να λάβουν μέρος στη διαδικασία κρίσης. Η. Ε.Ε. θεωρεί σημαντικό οι συγγραφείς εκπαιδευτικών σεναρίων να έχουν την ευκαιρία να εξηγήσουν τη διδακτική τους πρόταση.

Πότε θα οριστικοποιηθεί ο κατάλογος κριτών;
Ο προσωρινός κατάλογος θα οριστικοποιηθεί μόλις ολοκληρωθούν οι κρίσεις των υποβληθέντων εργασιών και θα περιλαμβάνει όσους κριτές έχουν κρίνει ολοκληρωμένα τουλάχιστον μια εργασία.
Έχοντας κάνει προεγγραφή ως σύνεδρος, θα ήθελα να μάθω εάν η υποβολή εργασίας για την εκπαιδευτική ρομποτική απαιτεί και αυτή κάποια συνδρομή.

Όχι, δεν απαιτείται καμία άλλη συνδρομή.