Παρασκευή 27 ΝΟΕ 2015, Κεντρική Αίθουσα

Παρασκευή 27 ΝΟΕ 2015, Βιωματικά εργαστήρια

Σάββατο 28 ΝΟΕ 2015, Κεντρική Αίθουσα

Σάββατο 28 ΝΟΕ 2015, Βιωματικά εργαστήρια