Σημαντική ανακοίνωση

Εξαιτίας του πλήθους των εργασιών που κατατέθηκαν στην Επιστημονική Επιτροπή αποφασίστηκε η επέκταση της χρονικής διάρκειας του συνεδρίου μέχρι την Κυριακή 10 Απριλίου 2016, 14.00.