Ημερομηνίες

  • 10 Ιανουαρίου – 22 Φεβρουαρίου: Υποβολή εργασιών για κρίση
  • 10 Φεβρουαρίου: Έναρξη εγγραφών συνέδρων
  • 12 Μαρτίου: Οριστική υποβολή κειμένων εισηγήσεων που έχουν εγκριθεί.
  • 20 Μαρτίου: Ανακοίνωση προγράμματος
  • 8-10 Απριλίου: Διεξαγωγή Συνεδρίου