Παρασκευή 8 ΑΠΡ 2016 – Έναρξη

Αίθουσα 1: Συνεδρίες Δασκαλών & Ειδικής Αγωγής

Αίθουσα 2: Συνεδρίες Φυσ. Αγωγής, Οικ. Οικονομίας, Φυσικών Επιστημών & Μαθηματικών – Οικ. Επιστημών

Αίθουσα 5: Συνεδρίες Φιλολόγων, Περιβάλλον, Επιμόρφωση, Γενικές

Αίθουσα 6: Συνεδρίες Νηπιαγωγών, Ξένων Γλωσσών, Web-Web 2.0

Αίθουσα 8: Συνεδρίες Πληροφορικών, Γενικές

Κυριακή 10 ΑΠΡ 2015 – Λήξη

ΧΟΡΗΓΟΙ