Απολογισμός συνεδρίου

Στη Θεσσαλονίκη, στις 8 – 10 Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκε το 4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη»,  το οποίο διοργάνωσαν:

 • Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος»
 • Η «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τ. Π. Ε. στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕΕ),
 • Η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Νηπιαγωγών για την Αξιοποίηση των Τ. Π. Ε. (Π.Ε.E.Ν.Α@ΤΠΕ) και
 • Ο Σύλλογος Επιμορφωτών για την Αξιοποίηση των Τ. Π. Ε. στην Εκπαίδευση (ΣΕΠ ΤΠΕ@Ε)

σε συνεργασία με:

 • την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και
 • το Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου και
 • το 11ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Το Συνέδριο απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, νέους επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές και στελέχη της εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Κύριος σκοπός του Συνεδρίου ήταν να αναδείξει ιδέες και εμπειρίες σχετικές με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν 5 κεντρικές ομιλίες, 15 βιωματικά εργαστήρια (243 συμμετοχές), 114 προφορικές ανακοινώσεις και 6 στρογγυλά τραπέζια σχετικά με τη θεματολογία του Συνεδρίου. Όλες οι παραπάνω εργασίες εγκρίθηκαν από Επιστημονική Επιτροπή που αποτελούνταν από 171 άτομα και θα περιληφθούν στα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου (περίπου 1.500 σελίδες).

Κεντρικές ομιλίες

Στρογγυλά τραπέζια

Βιωματικά εργαστήρια

Προφορικές ανακοινώσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συζήτηση σχετικά με την επερχόμενη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. που θα αφορά σε όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών.  Ο τίτλος της συζήτησης ήταν: «B΄ Επίπεδο: Οι Νέες προκλήσεις και προσεγγίσεις στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών» με συντονιστή τον κύριο  Ψύλλο Δημήτριο και συμμετέχοντες: Δαγδιλέλη Βασίλειο, Ζαγούρα Χαράλαμπο, Κουτσογιάννη Δημήτριο και Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα.

Παράλληλες Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου διοργανώθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι εξής εκδηλώσεις:

Συνολικά τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν 536 σύνεδροι καταμερισμένοι ως εξής:

 • Δάσκαλοι: 145
 • Νηπιαγωγοί: 85
 • Πληροφορικής: 60
 • Φιλόλογοι: 51
 • Φυσικών Επιστημών: 50
 • Μαθηματικοί: 25
 • Ξένων Γλωσσών: 22
 • Υπόλοιπων ειδικοτήτων: 51
 • Μέλη ΔΕΠ: 11
 • Φοιτητές/Φοιτήτριες: 36

Σύνεδροι

Άνδρες

Γυναίκες

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Από τα καταγεγραμμένα σχόλια/προτάσεις και την αξιολόγηση των συνέδρων προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα.

 • Η κεφαλαιοποίηση σε απτά διδακτικά αποτελέσματα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην καθημερινή διδακτική πράξη παραμένει ζητούμενο.
 • Αρκετές από τις εργασίες που παρουσιάστηκαν βασίζονταν σε εκπαιδευτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε. που έχουν υλοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες τάξης. Εντούτοις οι καινοτόμες, πρωτότυπες υλοποιήσεις ήταν ελάχιστες.
 • Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στη διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. από ειδικότητες εκπαιδευτικών που μέχρι τώρα δεν περιλαμβάνονταν στα προγράμματα επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου.
 • Καταγράφηκε αύξηση του ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις ειδικότητες Δασκάλων, Νηπιαγωγών και Πληροφορικής και μείωση στις ειδικότητες Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών σε σχέση με τα προηγούμενα συνέδρια.
 • Αποτελεί κοινή απαίτηση των περισσότερων συνέδρων να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, αν και τα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν ήταν ήδη αρκετά (συνολικά 15 δίωρα εργαστήρια).
 • Η εκδήλωση εκπαιδευτικής ρομποτικής με τίτλο: «Καλές πρακτικές διδακτικής αξιοποίησης Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε σχολικό περιβάλλον» σημείωσε απροσδόκητη επιτυχία και είχε μεγάλη συμμετοχή τόσο από εκπαιδευτικούς όσο κι από μαθητές και μαθήτριες που παρουσίασαν τις εργασίες τους. Ζητήθηκε να παραμείνει ο μη διαγωνιστικός χαρακτήρας της εκδήλωσης και να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στις παρουσιάσεις των εργασιών.
 • Οι περισσότεροι συγγραφείς λάμβαναν μέρος για 1η φορά στο συνέδριο. Το ποσοστό συγγραφέων που έχουν λάβει μέρος έστω και σε ένα από τα προηγούμενα συνέδρια ήταν 25%.

Η Οργανωτική Επιτροπή θα λάβει σοβαρά υπόψη της όλες τις προτάσεις και τα σχόλια των συνέδρων προκειμένου να εμπλουτίσει το περιεχόμενο και να βελτιώσει τις συνθήκες διεξαγωγής του συνεδρίου.

Στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την αξιολόγηση του συνεδρίου μπορείτε να δείτε αναλυτικά στη σελίδα “Αξιολόγηση“. Τα στοιχεία προέκυψαν από την ανάλυση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν ανώνυμα περισσότεροι από 180 σύνεδροι!