Σάββατο 9 Απριλίου 2016

[warning]Οι εγγραφές στα εργαστήρια έχουν ολοκληρωθεί![/warning]

“ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες”

Αίθουσα: 3 (Εργαστήριο Φ. Ε.), Κτίριο Α

Σάββατο 9 Απριλίου 2016,

Αφορά: Εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών και Δασκάλους Θέσεις: 21

Εκπαιδευτές: Κουσλόγλου Ε., Αλισαβάκης Ε., «Πειράματα Φυσικών Επιστημών με απλά υλικά»

 

Πρωινή Περίοδος: 10:00 – 12.00  [ti_icon icon=”ti-check-box” size=”small” style=”icon-wrapped” corners=”rounded” text=”Έχει συμπληρωθεί” text_color=”black” background_color=”#81d742″ icon_color=”black”][ti_icon icon=”ti-arrow-right” size=”default” style=”icon-left” corners=”default”] Δείτε εδώ τους συμμετέχοντες.

Απογευματινή Περίοδος: 17:00-19:00 [ti_icon icon=”ti-check-box” size=”small” style=”icon-wrapped” corners=”rounded” text=”Έχει συμπληρωθεί” text_color=”black” background_color=”#81d742″ icon_color=”black”][ti_icon icon=”ti-arrow-right” size=”default” style=”icon-left” corners=”default”] Δείτε εδώ τους συμμετέχοντες.

[ti_icon icon=”ti-check-box” size=”medium” style=”icon-wrapped” corners=”rounded” text=”Έχει 2 κενές θέσεις” text_color=”black” background_color=”#eeee22″ icon_color=”black”]

Εργαστήριο Scratch 2.0 και ψηφιακά παιχνίδια

Αίθουσα: 7 (εργ. Η/Υ 2), Κτίριο Β

Σάββατο 9 Απριλίου 2016, 10:00 – 12.00

Αφορά: Κυρίως Πληροφορικούς και εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Θέσεις: 30

[ti_icon icon=”ti-arrow-right” size=”default” style=”icon-left” corners=”default”] Δείτε εδώ τους συμμετέχοντες.

Εκπαιδευτές: Γλέζου Κ., Ιωσηφίδου Μ., «Δημιουργώντας ψηφιακά παιχνίδια με αξιοποίηση του Scratch 2.0 στην τάξη – Παρουσίαση εργασιών μαθητών»

[ti_icon icon=”ti-check-box” size=”medium” style=”icon-wrapped” corners=”rounded” text=”Έχει 1 κενή θέση” text_color=”black” background_color=”#eeee22″ icon_color=”black”]

Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών

Αίθουσα: 4 (εργ. Η/Υ 1), Κτίριο Α

Σάββατο 9 Απριλίου 2016, 16:00 – 18.00

Αφορά: Εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών Θέσεις: 14

[ti_icon icon=”ti-arrow-right” size=”default” style=”icon-left” corners=”default”] Δείτε εδώ τους συμμετέχοντες.

Εκπαιδεύτριες: Λαδά Α., Ρέλλια Μ., «Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Γνωστικών Αντικειμένων μέσω της Αγγλικής Γλώσσας και Εργαλείων Web2.0 στο Δημοτικό Σχολείο»

[ti_icon icon=”ti-check-box” size=”medium” style=”icon-wrapped” corners=”rounded” text=”Έχει 3 κενές θέσεις” text_color=”black” background_color=”#eeee22″ icon_color=”black”]

Εργαστήριο Μαθηματικών

Αίθουσα: 4 (εργ. Η/Υ 1), Κτίριο Α

Σάββατο 9 Απριλίου 2016, 10:00 – 12.00

Αφορά: Μαθηματικούς Θέσεις: 14

[ti_icon icon=”ti-arrow-right” size=”default” style=”icon-left” corners=”default”] Δείτε εδώ τους συμμετέχοντες.

Εκπαιδευτής: Μπολοτάκης Γεώργιος, «Διδασκαλία μαθήματος μαθηματικών Άλγεβρας Α’ Λυκείου, με εφαρμογή του λογισμικού GeoGebra και χρήση φύλλων εργασίας»

 

[ti_icon icon=”ti-check-box” size=”medium” style=”icon-wrapped” corners=”rounded” text=”Έχει 7 κενές θέσεις” text_color=”black” background_color=”#eeee22″ icon_color=”black”]Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Αίθουσα: 4 (εργ. Η/Υ 1), Κτίριο Α

Σάββατο 9 Απριλίου 2016, 12:20 – 14.20

Αφορά: Εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών Θέσεις: 24

[ti_icon icon=”ti-arrow-right” size=”default” style=”icon-left” corners=”default”] Δείτε εδώ τους συμμετέχοντες.

Εκπαιδευτές: Πάλλας Α., Ορφανάκης Σ., «Χρήση του Arduino στο Ε.Φ.Ε. Το παράδειγμα της θερμομέτρησης με τον αισθητήρα LM35».

[ti_icon icon=”ti-check-box” size=”medium” style=”icon-wrapped” corners=”rounded” text=”Έχει 2 κενές θέσεις” text_color=”black” background_color=”#eeee22″ icon_color=”black”]Εργαστήριο Πληροφορικών

Αίθουσα: 7 (εργ. Η/Υ 2), Κτίριο Β

Σάββατο 9 Απριλίου 2016, 16:00 – 18.00

Αφορά: Πληροφορικούς Θέσεις: 14

[ti_icon icon=”ti-arrow-right” size=”default” style=”icon-left” corners=”default”] Δείτε εδώ τους συμμετέχοντες.

Εκπαιδευτής: Λευθερούδης Θεόδωρος, «Μαθαίνω τις λογικές πύλες παίζοντας»

[ti_icon icon=”ti-check-box” size=”medium” style=”icon-wrapped” corners=”rounded” text=”Έχει συμπληρωθεί” text_color=”black” background_color=”#81d742″ icon_color=”black”]Εργαστήριο Ρομποτικής για Προσχολική Αγωγή

Αίθουσα: 8, Κτίριο Β

Σάββατο 9 Απριλίου 2016, 09:40 – 12.00

Αφορά: Εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγή, Δασκάλους μικρών τάξεων Θέσεις: 33

[ti_icon icon=”ti-arrow-right” size=”default” style=”icon-left” corners=”default”] Δείτε εδώ τους συμμετέχοντες.

Εκπαιδεύτριες: Νίκα Σ., Μπακή Ε., «Όταν η Ρομποτική γίνεται παιχνίδι… Η αξιοποίηση του BeeBot στην προσχολική ηλικία»

[ti_icon icon=”ti-check-box” size=”medium” style=”icon-wrapped” corners=”rounded” text=”Έχει συμπληρωθεί” text_color=”black” background_color=”#81d742″ icon_color=”black”]Εργαστήριο Ρομποτικής LEGO EV3

Αίθουσα: 3 (Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών), Κτίριο Α

Σάββατο 9 Απριλίου 2016, 12.20 – 14:20

Αφορά: Εκπαιδευτικούς θετικών επιστημών και Δασκάλους μεγάλων τάξεων Θέσεις: 16

[ti_icon icon=”ti-arrow-right” size=”default” style=”icon-left” corners=”default”] Δείτε εδώ τους συμμετέχοντες.

Εκπαιδευτής: Σομαλακίδης Ιωάννης, “ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ”, «Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO EV3»

[ti_icon icon=”ti-check-box” size=”medium” style=”icon-wrapped” corners=”rounded” text=”Έχει συμπληρωθεί” text_color=”black” background_color=”#81d742″ icon_color=”black”]Εργαστήριο Ρομποτικής Scratch for Arduino

Αίθουσα: 7 (εργ. Η/Υ 2), Κτίριο Β

Σάββατο 9 Απριλίου 2016, 12:20 – 14.20

Αφορά: Πληροφορικούς Θέσεις: 14

[ti_icon icon=”ti-arrow-right” size=”default” style=”icon-left” corners=”default”] Δείτε εδώ τους συμμετέχοντες.

Εκπαιδευτές: Μαστρογιάννης Ι., Σωτηρίου Σ., Γλέζου Κ., «Εργαστήριο εκπαιδευτικής ρομποτικής με το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch for Arduino»

[ti_icon icon=”ti-check-box” size=”medium” style=”icon-wrapped” corners=”rounded” text=”Έχει συμπληρωθεί” text_color=”black” background_color=”#81d742″ icon_color=”black”]

Εργαστήριο Γενικού Ενδιαφέροντος

Αίθουσα: 7 (εργ. Η/Υ 2), Κτίριο Β

Σάββατο 9 Απριλίου 2016, 18:20 – 20.20

Αφορά: Όλους Θέσεις: 15

[ti_icon icon=”ti-arrow-right” size=”default” style=”icon-left” corners=”default”] Δείτε εδώ τους συμμετέχοντες.

Εκπαιδευτές: Καρασαββίδης Η., Καρρά Γ., «Εισαγωγή στην ανάπτυξη 3Δ ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού»

[ti_icon icon=”ti-check-box” size=”medium” style=”icon-wrapped” corners=”rounded” text=”Έχει συμπληρωθεί” text_color=”black” background_color=”#81d742″ icon_color=”black”]

Εργαστήριο Γενικού Ενδιαφέροντος

Αίθουσα: 4 (εργ. Η/Υ 1), Κτίριο Α

Σάββατο 9 Απριλίου 2016, 18:20 – 20.20

Αφορά: Όλους Θέσεις: 15

[ti_icon icon=”ti-arrow-right” size=”default” style=”icon-left” corners=”default”] Δείτε εδώ τους συμμετέχοντες.

Εκπαιδευτές: Λύτσιος Δ., Παυλίδου Δ., «Εργαστήριο δημιουργίας και λειτουργίας ηλεκτρονικών τάξεων στο ΠΣΔ»

Κυριακή 10 Απριλίου 2016

[ti_icon icon=”ti-check-box” size=”medium” style=”icon-wrapped” corners=”rounded” text=”Έχει συμπληρωθεί” text_color=”black” background_color=”#81d742″ icon_color=”black”]

Εργαστήριο Γενικού Ενδιαφέροντος

Αίθουσα: 4 (εργ. Η/Υ 1), Κτίριο Α

Κυριακή 10 Απριλίου 2016, 09:20 – 11.20

Αφορά: Όλους Θέσεις: 15

[ti_icon icon=”ti-arrow-right” size=”default” style=”icon-left” corners=”default”] Δείτε εδώ τους συμμετέχοντες.

Εκπαιδευτές: Μανάφη Ι., Κελεσίδης Ε., «e-Portfolio Μαθητών με το Seesaw»

[ti_icon icon=”ti-check-box” size=”medium” style=”icon-wrapped” corners=”rounded” text=”Έχει συμπληρωθεί” text_color=”black” background_color=”#81d742″ icon_color=”black”]

Εργαστήριο Γενικού Ενδιαφέροντος

Αίθουσα: 7 (εργ. Η/Υ 2), Κτίριο Β

Κυριακή 10 Απριλίου 2016, 09:20 – 12.00

Αφορά: Όλους Θέσεις: 24

[ti_icon icon=”ti-arrow-right” size=”default” style=”icon-left” corners=”default”] Δείτε εδώ τους συμμετέχοντες.

Εκπαιδευτές: Σαλονικίδης Ι., Σαμαρά Θ., «Ψηφιακή αφήγηση και η τεχνική Stop Motion Animation»