Διδασκαλία μαθήματος μαθηματικών Άλγεβρας Α’ Λυκείου, με εφαρμογή του λογισμικού GeoGebra και χρήση φύλλων εργασίας, «Εξίσωση-Ανίσωση 2ου βαθμού, Μορφές – Πρόσημο Τριωνύμου», Γνωριμία με το περιβάλλον και τα βασικά εργαλεία του λογισμικού μαθηματικών GeoGebra»

...